Publikationer


Nogle bidrag til forskellige udgivelser

1986: Kapitlet: "Dagsinstitutionsområdet i det 20. århundrede" i bogen: "For Børn" (Udg. af rektorforsamlingen for børnehave- og fritidspædagogseminarierne)
1989: Kapitlet: "Uddannelse/dannelse" i bogen: "Værdier i børnehave- og fritidspædagoguddannelsen" (Udg. af rektorforsamlingen for børnehave- og fritidspædagogseminarierne)
1990: Kapitlet: "Ikastseminariet 25 år" i festskriftet "Indfald" (Udg. af seminariet)
1999: Kapitlet: "Et pædagogisk togt med det ene øje i dimissionstalerne" i festskriftet: "Tanke, teori, tendenser" (Udg. af Ikastseminariet ved ny bygnings indvielse)

Nogle artikler

2006: Artiklen: "Mulige orgelpræludier i Wohltemperierte Klavier" (i Dansk organist- og kantorforbunds medlemsblad: "Organistbladet" for maj måned)
Jeg udpeger fem præludier af J.S. Bach, som jeg formoder, han oprindelig har komponeret for orgel og herefter genbrugt i Wohltemperiertes Klavier". De fem præludier har jeg indspillet på CD i Fonnesbech Kirke, Ikast. (Den kan erhverves ved telefonisk henvendelse.)
2005: Artiklen: "En sag fra 1961" (i festskriftet, udgivet i anledning af Dansk organist- og kantorforbunds 100-års jubilæum)

Udgivelser vedrÝrende H. C. Andersen

1986: Bogen: "H. C. Andersen og trådende til Grundtvig" (fra breve dagbøger og biografier m.v.) Forlag: "Dixit". 160 sider. (Kapitler: "Andersens og Grundtvigt entré i København" - "Fangede Andersen Grundtvigs opmærksomhed?" - "Andersens tidligste muligheder for viden om Grundtvig" - "Unge Andersen møder nære venner af Grundtvig" - "Basnæsdamerne forfærdes over Andersens kætterske tale" - "Andersens skepsis over for Grundtvig" - H. C. Ørsteds skepsis over for Grundtvig" - "Tro contra viden" - og "Kødets opstandelse". - "Grundtvig i Andersens pen" - "En dag i grundtvigske venners tegn" mv. - "Andersens faste omgang med folk fra den grundtvigske inderkreds" - Et værkstedseksempel vedrørende erindringers troværdighed og overbetoningen af Andersens forfængelighed" - "Det stive samfund" og "Anders, Grundtvig og latinskolen" mv. - Efterskrift, herunder bl.a.: "Forekomsten af sygeligt betonede sindstilstande hos Andersen og Grundtvig" og "Andersens og Grundtvigs betydning for dansk tale- og tænkemåde." Personregister.
1997: Artikel i "Anderseniana 1997": "Om H. C. Andersnes påståede homosexualitet". (Det understreges at en sådan påstand ikke bør stå uimodsagt. Underafsnit: Indledning - Styrken af Anders sexuelle driftsliv - Arten af Andersens forhold til kvindekønnet som sådant - Andersens optagethed af kvinden som mulig livsledsager - talen om Andersens mulige homosexualitet.)
2000: Bogen: "Mytedannelsen om personen H. C. Andersen." (Hvad danskere sagde.) Et litterærpsykologisk indblik - på baggrund af samtidens og de nærmeste slægtleds omtale af ham. Forlag: Attika. 224 sider. Personregister.
Kapiteloverskrifter: Indledning - med særlig vægt på den påståede forfængelighed (opfattet som en stadig stræben efter at se sig højt vurderet). - H.C. Andersen i forskellige udgaver: ældre/yngre - ukendt/berømt - en af vore egne - osv. - Et værkstedseksempel (model til afprøvning af en beretnings troværdighed). - Myten: Han var som et barn. - En myte "bagfra" eller historien "forfra". - "Andersen mangler blik for værdien af egentlige studier", sagde man. - Når forhåndsindstillingerne florerede (det sete afhænger af øjet, der ser). - Den usande beretning, der får troværdighedens præg ved at være fortabt "uden vaklen". - H.C. Andernsen selvironi - og mulige robusthed over for andres udtalelser om ham. - I biografiernes vold (H.C. Andersen i biografierne om de andre). - "Det jagede dyr i den danske litteratur" (Udtalelse af Georg Brandes). - Påstande om H.C. Andersens rejselyst. - Myten, der sagde, at H.C. Andersen var en snob. - Kunne Andersen lide børn? - Hvem påvirker hvem i deres syn på Andersen (om overtagelse og videregivelse af andres synspunkter vedr. Andersen). - Nærlæsning af nogle ikke uddybede bemærkninger om Andersen. Dagbogen som korrektiv. - Efterskrift: Bl.a.: Andersen og Arbejderforeningen af 1860" - "Usikkerhedsfaktorer som ved vidneudsagn" - Tværfagligt samarbejde mellem litteraturvidenskaben og fagpsykologien kan gavne" - "Ømme punkter i sindet".
2001: Artikel i "Anderseniana 2001" (Udg. i 2002): "Spørgsmålet om H. C. Andersens mulige nodeblindhed".
Talen om Andersens mulige ordblindhed har affødt tanken om en sideløbende nodeblindhed. Jeg mener ikke at han var nodeblind - og - som flere andre fagfolk i de senere år - heller ikke, at han var ordblind. Artiklen bevæger sig ind på musikpsykologiens område.
2007: Artikel i "Anderseniana 2007" - "Mytedannelsen om H. C. Andersens krydser i hans dagbog og almanak".
Jeg hævder, at krydserne skal opfatttes som det korstegn, de er udformet som. Artiklen må betragtes som et religionspsykologisk indlæg. Korstegnene kan være relateret til meget forskelligartede indtalelser i dagbogen eller almanakken.
2007- med opstart i 2005: "H. C. Andersen - Træk og temaer fra hans liv" En billed kavalkade samlet og fortalt af Hilding Ringblom. 47 sider - i A4-format, med spiralryg, Egnet tilundervisningsbrug. Materialet præsenteredes på 12 plancher og en montre til forste udgaver m. m .på Ikast bibliotek som et led i dette markering af H. C. Andersens 200-årsdag. (særudstilling i 4 mdr.) Familiekonsulent Verner Knudsen har affotograferet materialet og medvirket ved udformningen af bogen.
Bogen er beskrevet særskilt under afsnittet af samme navn.