Curriculum Vitae

Født 1.8.1927 i København.
Organistekamen DKDM (privatist) 1951, elev af Birger Wøllner-Gaarn og Søren Sørensen; kantoreksamen DKDM 1954. Orgeldebut 1952.
Pianistudd. med debut 1954, elev af Harald Sigersson.
Musikstudier v. Københavns Universitet 1946-51.
Cand.psyk. v. Københavns Universitet 1960.
Lærer v. Sct. Knuds Skole, København 1957-61; overlærer v. Hindholm Faghøjskole og Børneforsorgsseminarium 1961-65; rektor for Ikast Socialpædagogiske Seminarium. 1965-93.
Forfatter af faglitteratur, blandt andet om H. C. Andersen.
Bestyrelsesmedlem for Århus Diakonhøjskole 1971-95. Fmd. do. 1975-87; bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen af Diakonhjem 1974-99.

Organistansættelser:Emmauskirken, Frederiskberg, 1954-61; Sct. Mortens Kirke, Næstved, kst. 1964-65; Isenvad Kirke 1983-2001.
Ringblom vikarierer stadig som organist i forskellige af egnens kirker.

Fra Kristeligt Dagblad (31.07.2002):"Tidligere rektor, organist, cand.psych. Hilding Ringblom, Ikast, 75 år. Hilding Ringblom har en alsidig karriere bag sig som både organist, psykolog, underviser og rektor. Han tog organisteksamen fra det Det Kgl. Danske Musikkonservatorium som privatist i 1951 med Søren Sørensen som hovedfagslærer og kantoreksamen i 1954. Derudover er han uddannet pianist og har studeret musik ved Københavns Universitet. 1954-1961 var han organist ved Diakonissestiftelsens kirke i København, sideløbende med et undervisningsjob ved Sankt Knuds Skole. I begyndelsen af 1960'erne fik han ansættelse som lærer ved Hindholm fag- og børneforsorgsseminarium, hvorfra han i 1965 kom til Ikast Socialpædagogiske Seminarium, hvor han var rektor frem til pensioneringen i 1993. I årene 1983-2001 virkede han igen som organist ved Isenvad Kirke, og han vikarierer stadig på Herningegnen. Hilding Ringblom har i 25 år været medlem af bestyrelsen for Århus Diakonhøjskole, heraf 12 år som formand. Livet igennem har han været stærkt optaget af H.C. Andersen-forskningen, og han har selv bidraget med bøgerne »H.C. Andersen og trådene til Grundtvig« (1986) og »Mytedannelserne om personen H.C. Andersen« (2000)."

Korleder

Følgende er et uddrag fra Fredens Kirke's Sognenyt...
"Hver mandag formiddag mødes en flok ungdommelige seniorer i Fredens Kirke for at synge sammen. Koret ledes af organist og fhv. rektor på Ikast Pædagogseminarium, Hilding Ringblom, og repertoiret er folkeligt med både kirkeligt og ikke-kirkeligt præg. Udover at fylde kirkens lokaler med deres skønsang, fylder de også stedet med godt humør, for som de plejer at sige, er det næsten umuligt at synge uden at komme i godt humør.
Koret, der har eksisteret siden 1971 – og dermed i skrivende stund runder de 35 år – deltager hvert år ved et seniorkorstævne i Ikast og har tradition for, hvert år i december, at optræde ved en sogneeftermiddag med julehygge i Fredens Kirke. Derudover synger de nu og da på et af byens plejehjem, ligesom nogle af korets medlemmer

tager rundt til plejehjemsgudstjenester i Herning for at synge med på salmerne der.
Hver mandag startes der med en salme, hvorefter Fadervor synges, inden man går i gang med selve korprøven. Koret synger 1-, 2- og 3-stemmigt (sopran, alt og herrestemme) og som Ringblom plejer at fremhæve, så er en af korets styrker, at de forstår, hvad de synger.